Články

Co hrozí při koupi domu bez kompletní stavební dokumentace?

Koupě nemovitosti je veliká radost. Aby se nestala starostí a v krajním případě noční můrou, je potřeba si pečlivě ověřit stavební dokumentaci. Ideálně ještě před dokončením koupě nemovitosti. Prodávající je totiž povinen vám ji předat ověřenou a aktuální.

4 nejčastější rizika:

  • Komplikace při rekonstrukci – chcete-li dělat stavební úpravy (nejčastěji renovace rozvodů) nedostatečná dokumentace vám může značně zkomplikovat situaci. Vše se tak protáhne a vzniknou i neplánované finanční nároky. Zejména při renovaci rozvodů je nutné mít přesnou dokumentaci. Vyhnete se tak možným škodám. Neočekávané náklady narušují hladký průběh renovace a váš klidný spánek.
  • Žádost o dotace ­– i při žádosti o dotaci předkládáte ověřenou stavební dokumentaci, která musí plně odpovídat aktuálnímu stavu nemovitosti.
  • Odstranění části stavby – pokud není v dokumentaci zanesené vše (např. přístavba), nelze prokázat, že byla povolena a zkolaudována. Pak může dojít až k povinnosti odstranění části stavby.
  • Soudní „tahanice“ – při zjištění nesrovnalostí může být složité domluvit se s prodávajícím a někdy i nemožné. Pak přichází na řadu soud. Asi nemusíme zmiňovat časovou i finanční náročnost.

Co dělat, když zjistíte nesrovnalosti?

  • Kontaktovat stavební úřad – pokud zjistíte, že některé materiály neexistují nebo jsou uvedena chybná data. Pak už jen doufat, že archivovaná dokumentace je v souladu s aktuálním stavem.
  • Vypracovat novou dokumentaci – variantou také je, nechat si vypracovat vše znovu. Pomůže vám s tím projektant nebo inspektor nemovitostí. Stavební úřad ji musí schválit. Cena se pohybuje v desítkách tisíc korun, ale spíše v nižší hranici.

Stavební úřad není jediný, který může zjistit nesrovnalosti. Také finanční nebo katastrální úřad musí mít veškerou dokumentaci v souladu s aktuálním stavem. Proto doporučujeme udržovat veškerou dokumentaci v naprostém pořádku, případně se poradit s odborníkem z oblasti realit, zda vše „sedí“.