Články

Co hrozí při prodeji domu bez kompletní stavební dokumentace?

Jako prodávající jste povinen mít veškerou stavební dokumentaci kompletní a maximálně aktuální. Bohužel i v případech, kdy je nemovitost velmi stará a původní dokumentace zcela chybí. V tomto případě je nutné ověřit informace na příslušném úřadu a porovnat s aktuálním stavem nemovitosti. Pokud jsou zde nesrovnalosti, je nutné je dát do pořádku ještě před prodejem.

4 nejčastější rizika:

  • Vadné plnění – to je výraz pro nedostatečnou dokumentaci. Kupující má na odhalení nesrovnalostí 5 let. Jinak řečeno, prodávající je odpovědný za vady nemovitosti po dobu 5 let od prodeje. Pokud kupující narazí na nesrovnalosti, může vyžadovat slevu z kupní ceny, což je finančně náročné pro prodávajícího.
  • Finanční kompenzace – kupující může vyžadovat finanční kompenzaci až v řádu statisíců korun. Vše záleží na závažnosti případných nedostatků.
  • Odstoupení od smlouvy – nový majitel může v případě chybné nebo nedostatečné dokumentace chtít odstoupit od smlouvy. Obchod je tak neplatný.
  • „Využití situace“ – z praxe víme o případech, kdy kupující využije ochranné lhůty, „vyšťourá“ problém a chce vrátit peníze. To vše v období, které je cenově pro vás nepříznivé. Kupující pak koupí jinou nemovitost za výhodnějších podmínek a vydělá na tom i stovky tisíc korun.

Je v zájmu obou stran, předat si aktuální a platnou dokumentaci. Vám, jako prodávajícímu se bude rozhodně lépe spát. Minimálně po dobu zákonné 5leté lhůty, která vešla v platnost s novým Občanským zákoníkem roku 2014. Mnoho nedostatků bývá často způsobeno neznalostí, ne nedbalostí. Proto doporučujeme konzultaci s odborníkem z oblasti realit, který vám poradí, a vy nic neopomenete.