Články

Co je třeba při koupi bytu?

Jste-li ten šťastlivec, který si i vybral vysněný byt či nemovitost, je třeba si důkladně zkontrolovat několik věcí.

Prohlídka okolí nemovitosti – nejedná se o žádný vlastivědný výlet. Je dobré prozkoumat dostupnost MHD a jiné občanské vybavenosti. Pokud máte děti či plánujete rodinu tak vyhledejte nejbližší školku, školu či dětská hřiště a jestli vám skutečně vyhovuje okolí nemovitosti a cítíte se bezpečně.

Prohlídka nemovitosti – vyplatí se obrátit se na odborníka, který se vyzná ve stavebnictví a umí posoudit, je-li daná nemovitost vhodná pro vaše plány i po technické stránce a zda je možná případná rekonstrukce. Při té příležitosti nezapomeňte na výpis z katastru nemovitostí, který by vám měl prodávající poskytnout, ale můžete si jej zjistit např na Czech POINTu České pošty.

Potvrzení prodávajícího – v každém případě si vyžádejte potvrzení od prodávajícího, že na byt nejsou vázané žádné dluhy či jiné pohledávky. Můžete si tak ušetřit mnoho budoucích starostí.

Energetická náročnost budovy – průkaz energetické náročnosti budovy vám pomůže odhadnout náklady na energie a související poplatky.

Rezervační smlouva – touto smlouvou se vlastník nemovitosti zavazuje, že po určitou dobu nebude nemovitost nabízet jiným zájemcům. Smlouva slouží jako ochrana zejména pro obě strany. Během tzv. rezervační doby vlastník i kupující uzavřou kupní smlouvu. Byt je tedy doslova rezervován. S rezervační smlouvou se pojí i rezervační záloha, kterou je nutno složit ještě před sepsáním kupní smlouvy.

Kupní smlouva – až na základě tohoto dokumentu dojde ke konečnému prodeji. Měla by obsahovat řádnou specifikaci obou stran i nemovitosti, jednoznačný záměr o koupi a prodeji, výši kupní ceny i formu úhrady, úprava v případě odstoupení od smlouvy.

Ještě jednou si ve zkratce shrňme, na co je dobré myslet při koupi nemovitosti:

  • Kdo má v bytě hlášené trvalé bydliště?
  • Jak společenství vlastníků hospodaří?
  • Jaká je výše příspěvku do fondu oprav?
  • Jací sousedé bydlí v bezprostřední blízkosti?
  • Jaké jsou měsíční výdaje za byt?
  • Co všechno bylo již opraveno?
  • Je-li v okolí zvýšen míra hlučnosti (nádraží, koleje, …)?
  • Jaká je energetická náročnost?
  • Jaký je stav občanské vybavenosti v okolí?
  • Zda nejsou na nemovitost vázané dluhy

Teď už jen zbývá popřát hodně štěstí v novém domově.