Články

Co potřebuji znát při koupi pozemku?

Jak postupovat při koupi pozemku a na co si dát pozor? To jsou základná otázky, kterým se budeme v článku věnovat. Čtěte pozorně, ať Vás při koupi už nic nepřekvapí.

Právní stav pozemku

Nejdříve si sami ověřte aktuální stav pozemku a konzultujte vše se zkušeným realitním makléřem. Můžete tak učinit osobně (Czech point na poště) nebo přes online Nahlížení do katastru nemovitostí na Listu vlastnictví. Na co se zaměřit:

 • kdo je majitel
 • aktuální stav pozemku
 • zda je bez dluhů či jiných závazků (věcná břemena)
 • ověřit účel pozemku – zjistíte v územním plánu na webu příslušné obce

Stavební úřad a na co se ptát?

Než půjdete na úřad, nejdříve si zjistěte o pozemku vše z bodu 1.

 • jakákoli omezení, CHKO či ochranné pásmo – do určité vzdálenosti od těchto oblastí nelze stavět (jedná se např. o železnici, vedení vysokého napětí či les)
 • maximální zastavěnost pozemku
 • plánovaná výstavba kolem
 • velikost, tvar a veškeré detaily ke stavbě domu na pozemku
 • vzdálenost domu od komunikace
 • počet parkovacích míst
 • umístění inženýrských sítí v okolí pozemku
 • za jakých podmínek lze stavět

Jak je zajištěná přístupová cesta k pozemku?

 • pokud je vstup přímo z veřejné komunikace, vše je v pořádku
 • pokud není zajištěná, sjednejte si možnost přístupu se sousedy ještě před koupí a rozhodně vše zaneste do kupní smlouvy
 • bez přístupové cesty nelze stavět či získat úvěr

Inženýrské sítě (kanalizace, plyn, vodovod atd.)

 • veškeré inženýrské sítě by měly být zkolaudovány a vyvedeny na pozemek
 • bez kolaudace nelze získat stavební povolení
 • pokud by tento bod nebyl v pořádku, zakotvěte nápravu do kupní smlouvy

Zde jsou základní body, které potřebujete znát před koupí pozemku. Doporučujeme si je projít ještě před koupí a stejně tak i body v následujícím článku.