Články

Jaké platím daně při prodeji nemovitosti/bytu/domu? část 3.

Obecně lze říci, že prodávající většinou splňuje zákonem stanovené podmínky pro osvobození od daně. Daňovou povinnost tedy nese kupující. Je ovšem dobré si tuto skutečnost ověřit dříve, než nemovitost prodáte a ocitnete se v kategorii zdanění 15% sazbou z příjmu při prodeji nemovitosti. Pojďme na to.

Co rozhoduje?

Klíčovými faktory jsou doba vlastnictví nemovitosti, místo bydliště a způsob, jakým využijete získané finanční prostředky.27