Články

Pokud byla nemovitost součástí obchodního majetku, vztahuje se na mne zdanění? Část 5.

V případě, že prodaná nemovitost byla zahrnuta do obchodního majetku pro výkon podnikatelské činnosti či jiné samostatně výdělečné činnosti, tak ano. Klíčové je, kdy byla nemovitost vyřazena z obchodního majetku. Prodáte-li ji dříve než dva roky po vyřazení, tak daň platíte.