Články

Průkaz energetické náročnosti budov a jeho specifika

Na základě roční dodané energie se hodnotí energetická náročnost budov. Co taková energetická náročnost vlastně znamená a jak se posuzuje?

Je to souhrn energie, která je dodaná do budovy, včetně energie vyrobené v budově obnovitelnými zdroji a spotřebované uvnitř budovy. Jinými slovy se jedná o energii potřebnou k vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení budovy.

Existují však výjimky, na které se požadavky na energetickou náročnost budovy nevztahují. Jedná se o budovy menší než 50 m2, kulturní památky, budovy pro náboženské účely a zejména stavby pro rodinnou rekreaci.
Majitel budovy či společenství vlastníků je povinno zajistit od 1. července 2015 tento průkaz energetické náročnosti budovy.

Na obrázku můžeme vidět celkové rozdělení energetické náročnosti budov a jejich označení štítky:

Průkaz energetické náročnosti budovy není dobré podceňovat, protože se díky němu dozvíte o celkovém stavu konstrukcí objektu, konkrétně o podlahách a jejich zateplení, stěny obálky budovy, skladby a zateplení, okna a dveře a jejich tepelně-izolační vlastnosti, stropy a jejich zateplení, střešní konstrukce a jejich způsob zateplení a celkové rozměry konstrukcí, oken a dveří. Dále i informace o konstrukcích, které by bylo dobré zateplit či vyměnit, informace o kvalitě a účinnosti technologií na ohřev teplé vody či topení, apod.

Díky těmto relevantním informacím se dozvíme, zda-li je nutné do objektu v blízké době investovat či nikoliv pro optimalizaci jejího provozu. Při každé rekonstrukci či ohlášce na stavebním úřadě bude majitel nemovitosti potřebovat průkaz energetické náročnosti k předložení, proto ho žádejte ihned po podpisu kupní smlouvy.

Sankce a rizika spojená s energetickým průkazem a štítkem

Každý prodávající vlastník bytu, objektu či rodinného domu, který porušuje zákonnou povinnost předložit průkaz prodávajícímu jak v inzerci, tak i na veřejnosti, může být postižen sankcemi. U prodeje či pronájmu rodinného domu, komerční budovy se vlastník vystavuje sankci až do výše 100.000 Kč co by fyzická osoba, právnická osoba posléze až do výše 200.000 Kč.

Každá nemovitost v inzerci musí být označena energetickou třídou a vypočtenou hodnotou založenou na průkaze. Pokud zde tato hodnota nebude inzerována, Státní energetická inspekce může od 1. července 2015 bez váhání zahájit kontrolu a správní řízení.

Za porušení zákona se také považuje to, když se obě strany, tedy prodávající a kupující písemně do smlouvy o koupi nemovitosti dohodnou, že průkaz nepožadují. Existenci průkazu lze jednoduše ověřit v databázi ENEX Ministerstva pro místní rozvoj, kde má majitel povinnost se evidovat.

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) lze samozřejmě aktualizovat. Například se rozhodnete vyměnit kotel či budovu zateplit. Pro zajištění rozumné ceny aktualizace je však dobré se obrátit na původního zpracovatele prvního PENB, který PENB zpracoval a jedná se o stokorunové investice.