Články

Vklad do katastru a jeho specifika

V článku Jak uskutečnit vklad do katastru nemovitostí jsme Vás provedli základním postupem. Nyní bychom rádi upozornili na některá specifika, se kterými se při zápisu nemovitosti do katastru můžete setkat.

Co v případě darování a dědění

V zásadě platí stejný postup, a to i v situaci vypořádání společného jmění manželů. Odlišnost je v typu smlouvy. Místo kupní smlouvy přiložíte příslušný typ smlouvy (např. darovací) případně rozhodnutí úřadu, soudu (např. dědické rozhodnutí).

Kdy může být návrh na převod vlastnického práva zamítnut

Nejčastěji je to v důsledku administrativních chyb, nedodané přílohy nebo jiných formálních nedostatků v žádosti, případně v kupní smlouvě. Úřad Vás nejdříve vyzve k opravě nebo doplnění návrhu. Stanoví Vám patřičnou lhůtu na nápravu. Všechny údaje v návrhu musí sedět s informacemi na katastru.

V případě, že úřad zjistí tzv. neodstranitelné nedostatky, řízení zcela zastaví. To může nastat, pokud má úřad podezření na neoprávněný nebo nezákonný převod.

Na co si dát pozor

Je to zejména formální správnost žádosti, gramatické chyby a překlepy. Je dobré se ujistit že jste správně vyznačili všechny související pozemky. Jedná se hlavně o:

  • Přístupové cesty (domy a pozemky)
  • Podíl na společných částech bytového domu (bytové jednotky)

Pokud by úřad sám nenašel tuto nesrovnalost a žádost schválil, budete nadále odvádět daň z nemovitosti, kterou nevyužíváte. Kupující navíc přijde o část, která mu náleží.

Kdo je v období od podpisu smlouvy do vkladu do katastru vlastníkem nemovitosti

Po celou dobu je vlastníkem původní majitel. Pokud je žádost vyřízena kladně, po 20denní ochranné lhůtě, vlastnictví se novému majiteli počítá od doby podání návrhu na vklad. Advokátní úschovna je v tomto případě jedno z nejspolehlivějších řešení, které chrání kupujícího i prodávajícího. Peněžní částka je do rozhodnutí úřadu uschována u nezávislého advokáta.

Pokud spolupracujete s realitním makléřem, veškeré podklady Vám pomůže připravit. Pokud chcete předejít problémům a nesrovnalostem při zápisu do katastru nemovitostí, je dobré si nechat alespoň kupní smlouvu a návrh na vklad zkontrolovat odborníkem. Nejvhodnějším řešením je využít služby realitní kanceláře nebo právníka.